Ergoterapi

Ergoterapi; anlamlı ve amaçlı aktivitelerle bireyin var olan potansiyel becerilerini geliştirerek bireylerin günlük yaşamda bağımsız olmalarını sağlayan bir sağlık alanıdır. Ergoterapi kişilerin kendine bakım, iş, üretkenlik ve serbest zaman aktiviteleriyle sağlıklı ve iyi olmasını sağlayan ve yaşam kalitesini artıran bir disiplindir. Aktivite ve katılım kısıtlılığı olan tüm bireylerin; engelli, yaşlı, madde bağımlısı, sokak çocukları, eşcinsel…

Fizyoterapi

Fizik tedavi nedir? Başlıca hareket sistemini ilgilendiren hastalıklara vücudun dışından uygulanan ancak eklem ve yumuşak dokuları etkileyebilen aletlerle tedavi etme yöntemi olarak tanımlanabilen fizik tedavinin amacı ise kişinin herhangi bir hastalık veya kaza sonucunda günlük yaşamını sürdürmesi için gerekli olan vücut fonksiyonlarının kaybolması veya azalması halinde; hastayı fizik tedavi, egzersiz, eğitim ve diğer tedavi tekniklerini kullanarak,…

Dil ve Konuşma Terapisi

Dil ve konuşma terapisi; iletişim, dil, konuşma, ses, yutma alanlarını kapsayan bir bilimdalıdır. Dil ve konuşma terapisi, (bebeklik-çocukluk,adölesan, yetişkin, geriatri)her yaş grubunundaki bireylere yönelik uygulamaları içermektedir. Dil ve konuşma terapisi ergoterapi, kulak burun boğaz hekimleri, fizyoterapi, çocuk gelişimi, psikoloji, odyoloji gibi diğer meslek alanları ile iş birliği yapan bir disiplindir. Dil ve konuşma bozuklukları bireylerde…

Uyum ve Davranış Terapisi

Uyum ve Davranış Terapisi Çocuklar da yetişkinler gibi etrafında olan olaylardan etkilenir. Fakat yetişkinlerin sahip olduğu birikim, yaşanmışlık, irade, mantık ve zaman içinde geliştirilmiş çözüm yollarına sahip olmadıkları için yaşanan olaylardan ve onların etkisinden aile ve bir profesyonelin desteği olmadan kolay kolay çıkamazlar. Bu olumsuzluklar aile içerisindeki problemler, okulda yaşanan sorunlar, yeni bir okul, yeni…

Oyun Terapisi

Oyun Terapisi Oyun terapisi çocukların oyunu ve oyuncakları kullanarak kendilerini ifade edebilmelerine imkan tanıyan, güvenli bir ortam içerisinde huzuru hissedebildikleri ve kendi olabildikleri bir terapi biçimidir. Çocuk bu süreçte cesaretlendirilir, güven duygusu aşılanır. Çocuğa terapi için özel seçilmiş oyuncaklar arasından kendisine uygun oyuncak seçtirilir. Duygusal sorunlarını ve davranış problemlerini oyuncaklar ve oyunlar sayesinde çocuk tam…

Psikolog

MERKEZİMİZDE PSİKOLOĞUMUZ NELER YAPAR? Psikoloğumuz farklı terapi yöntemleri ve çalışma stratejileri kullanarak kurumumuzdan hizmet alan çocuk ve yetişkin bireylerin kendi yeteneklerini, ilgi alanlarını, iletişim becerilerini tanımlamalarına yardım eder, yaşadıkları toplumla ilgili farkındalıklarını arttırmak için çalışmalar yapar, hayatlarındaki sorunlarını çözmek için stratejiler geliştirmelerine yardım eder, yaşamları boyunca kullanabilecekleri olumlu kişilik özellikleri ve değerler kazanmaları için onlarla…

Grup Eğitimi

Grup eğitimi; yaşları, eğitsel tanıları, gelişim seviyeleri, beceri düzeyleri ve davranış özellikleri bakımından birbirine yakın birden fazla bireyin sosyal becerilerinin gelişmesi, kazandığı olumlu davranışları pekiştirmesi amacıyla yapılan eğitimdir. Kurumumuza kayıt yaptıran bireyler rehberlik ve araştırma merkezi tarafından verilen rapor dikkate alınarak değerlendirme kurulumuz tarafından uygulanan gelişim değerlendirme testleri sonucunda gelişim seviyeleri ve yaşları birbirine yakın…

ABA Terapi

ABA TERAPİ (APPLİED BEHAVİOR ANALYSİS) DİĞER ADIYLA “UYGULAMALI DAVRANIŞ ANALİZİ” Aba terapi yeni davranış kazandırma ya da var olan uygunsuz davranışı uygun hale getirebilmek için kullanılan bir tekniktir. Uygun olmayan davranış, toplum tarafından kabul görmeyen, kişinin gelişimini, öğrenimini etkileyen olumsuz davranışlardır. Aba terapi ile bu olumsuz olarak görülen davranışların söndürülüp yerine uygun olabilecek olumlu davranışların…

Bireysel Eğitim

Bireysel özel eğitim; akranlarından farklı olan ve özel gereksinimli bireylere sunulan, üstün özellikleri olanları yetenekleri doğrultusunda kapasitelerinin en üst düzeye çıkmasını sağlayan, yetersizliği engele dönüştürmeyi önleyen, engelli bireyi kendine yeterli hale getirerek topluma kaynaşmasını ve bağımsız üretici bireyler olmasını destekleyecek becerilerle donatan eğitimdir. Kurumumuza başvuran her öğrenci için engel durumu niteliğine uygun uzmanlar tarafından ön…