Bireysel Eğitim

Bireysel özel eğitim; akranlarından farklı olan ve özel gereksinimli bireylere sunulan, üstün özellikleri olanları yetenekleri doğrultusunda kapasitelerinin en üst düzeye çıkmasını sağlayan, yetersizliği engele dönüştürmeyi…

Daha Fazla

ABA Terapi

ABA TERAPİ (APPLİED BEHAVİOR ANALYSİS) DİĞER ADIYLA “UYGULAMALI DAVRANIŞ ANALİZİ” Aba terapi yeni davranış kazandırma ya da var olan uygunsuz davranışı uygun hale getirebilmek için…

Daha Fazla

Grup Eğitimi

Grup eğitimi; yaşları, eğitsel tanıları, gelişim seviyeleri, beceri düzeyleri ve davranış özellikleri bakımından birbirine yakın birden fazla bireyin sosyal becerilerinin gelişmesi, kazandığı olumlu davranışları pekiştirmesi…

Daha Fazla

Psikolog

MERKEZİMİZDE PSİKOLOĞUMUZ NELER YAPAR? Psikoloğumuz farklı terapi yöntemleri ve çalışma stratejileri kullanarak kurumumuzdan hizmet alan çocuk ve yetişkin bireylerin kendi yeteneklerini, ilgi alanlarını, iletişim becerilerini…

Daha Fazla

Oyun Terapisi

Oyun Terapisi Oyun terapisi çocukların oyunu ve oyuncakları kullanarak kendilerini ifade edebilmelerine imkan tanıyan, güvenli bir ortam içerisinde huzuru hissedebildikleri ve kendi olabildikleri bir terapi…

Daha Fazla

Uyum ve Davranış Terapisi

Uyum ve Davranış Terapisi Çocuklar da yetişkinler gibi etrafında olan olaylardan etkilenir. Fakat yetişkinlerin sahip olduğu birikim, yaşanmışlık, irade, mantık ve zaman içinde geliştirilmiş çözüm…

Daha Fazla

Dil ve Konuşma Terapisi

Dil ve konuşma terapisi; iletişim, dil, konuşma, ses, yutma alanlarını kapsayan bir bilimdalıdır. Dil ve konuşma terapisi, (bebeklik-çocukluk,adölesan, yetişkin, geriatri)her yaş grubunundaki bireylere yönelik uygulamaları…

Daha Fazla

Fizyoterapi

Fizik tedavi nedir? Başlıca hareket sistemini ilgilendiren hastalıklara vücudun dışından uygulanan ancak eklem ve yumuşak dokuları etkileyebilen aletlerle tedavi etme yöntemi olarak tanımlanabilen fizik tedavinin amacı…

Daha Fazla

Ergoterapi

Ergoterapi; anlamlı ve amaçlı aktivitelerle bireyin var olan potansiyel becerilerini geliştirerek bireylerin günlük yaşamda bağımsız olmalarını sağlayan bir sağlık alanıdır. Ergoterapi kişilerin kendine bakım, iş,…

Daha Fazla