ABA TERAPİ (APPLİED BEHAVİOR ANALYSİS)
DİĞER ADIYLA “UYGULAMALI DAVRANIŞ ANALİZİ”

Aba terapi yeni davranış kazandırma ya da var olan uygunsuz davranışı uygun hale getirebilmek için kullanılan bir tekniktir.

Uygun olmayan davranış, toplum tarafından kabul görmeyen, kişinin gelişimini, öğrenimini etkileyen olumsuz davranışlardır.

Aba terapi ile bu olumsuz olarak görülen davranışların söndürülüp yerine uygun olabilecek olumlu davranışların konulması amaçlanmaktadır. Bunu yaparken çeşitli yöntemler kullanılmakta ve bireyin yaşam kalitesini artırarak topluma aidiyet kazanması hedeflenmektedir.

Aba terapi yetersizlikten etkilenen tüm bireylerde uygulanabileceği gibi normal gelişim gösteren bireylerde de uygulanabilecek bir yöntemdir.

Kurumumuzdan; aba terapi konusunda yeterliliğe sahip, gerekli eğitimleri almış aba terapistimizden randevu alarak daha ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.