Bireysel özel eğitim; akranlarından farklı olan ve özel gereksinimli bireylere sunulan, üstün özellikleri olanları yetenekleri doğrultusunda kapasitelerinin en üst düzeye çıkmasını sağlayan, yetersizliği engele dönüştürmeyi önleyen, engelli bireyi kendine yeterli hale getirerek topluma kaynaşmasını ve bağımsız üretici bireyler olmasını destekleyecek becerilerle donatan eğitimdir.

Kurumumuza başvuran her öğrenci için engel durumu niteliğine uygun uzmanlar tarafından ön değerlendirme yapılır. Çeşitli testler ve ölçü araçları kullanılarak yapılan bu değerlendirme sonucunda ailenin de görüşleri değerlendirilerek bireye uygun bireysel eğitim programı hazırlanır ve uygun eğitim ortamlarında eğitim sürdürülür.