Dil ve konuşma terapisi; iletişim, dil, konuşma, ses, yutma alanlarını kapsayan bir bilimdalıdır.

Dil ve konuşma terapisi, (bebeklik-çocukluk,adölesan, yetişkin, geriatri)her yaş grubunundaki bireylere yönelik uygulamaları içermektedir. Dil ve konuşma terapisi ergoterapi, kulak burun boğaz hekimleri, fizyoterapi, çocuk gelişimi, psikoloji, odyoloji gibi diğer meslek alanları ile iş birliği yapan bir disiplindir.
Dil ve konuşma bozuklukları bireylerde tek başına bulunabildikleri gibi, işitme engeli, otizm, zihinsel yetersizlik vb. bozukluklarla birlikte de görülebilir.

Dil ve konuşma terapistleri; bozukluğu olan/risk altında olan veya tipik gelişen bireylerde önleme, tanılama-tarama, terapi hizmetlerini vermektedirler.

Bireyler dil ve konuşma terapistleri tarafından kapsamlı şekilde değerlendirilmektedir. Değerlendirmeden sonra kişinin bireysel farklılığına, gelişim basamağına ve bozukluk şiddetine göre müdahale planlanmaktadır. Müdahale çoğunlukla evde uygulanması gereken bir terapi programını içerir ve ailelerden veya bireylerden bu programın düzenli şekilde uygulanması beklenmektedir.

Kurumumuzda terapi/tedavi hizmeti verdiğimiz bozukluklar aşağıda belirtilmiştir.

Çocuklarda,
* Konuşma Sesi Bozukluğu ( Artikülasyon Bozuklukları, Fonolojik Bozukluklar, Çocukluk Çağı Konuşma Apraksisi)
* Gecikmiş Konuşma
* Akıcı Konuşma Bozuklukları ( Kekemelik, Hızlı-Bozuk Konuşma)
* Özel Gereksinimli Çocuklarda Dil Bozuklukları ( Otizm Spektrum Bozukluğu, Serebral Palsi, Down Sendromu, Zihinsel Yetersizlik, Diğer Gelişimsel Bozukluklar)
* İşitsel Rehabilitasyon

Yetişkinlerde;
* Kekemelik
* Motor Konuşma Bozuklukları
* Edinilmiş Dil Bozuklukları
* Klinik Ses Bozuklukları
* Yutma Bozuklukları

Yukarıdaki bozukluklardan herhangi birisinin çocuğunuzda veya bir yakınınızda olduğunu düşünüyorsanız, bizimle iletişime geçip dil ve konuşma terapisi değerlendirme randevusu oluşturabilirsiniz