Ergoterapi; anlamlı ve amaçlı aktivitelerle bireyin var olan potansiyel becerilerini geliştirerek bireylerin günlük yaşamda bağımsız olmalarını sağlayan bir sağlık alanıdır.

Ergoterapi kişilerin kendine bakım, iş, üretkenlik ve serbest zaman aktiviteleriyle sağlıklı ve iyi olmasını sağlayan ve yaşam kalitesini artıran bir disiplindir. Aktivite ve katılım kısıtlılığı olan tüm bireylerin; engelli, yaşlı, madde bağımlısı, sokak çocukları, eşcinsel bireyler, HIV+ bireyler gibi toplumdan soyutlanmış ve çeşitli stigmalara maruz kalmış kişi ve grupların kişi merkezli yaklaşımlarla aktivite katılımını sağlayarak aktiviteleri bireye göre modifiye eder ve çevresel faktörleri düzenleyerek kişinin potansiyel yeterliliğini artırmayı hedefler. Bireylere bütüncül yaklaşır; fiziksel bilişsel, psikolojik, mental ve sosyal kapasitesini değerlendirip ona göre müdahale planları hazırlar.

Çocuklarda ergoterapinin en önemli amacı çocuğun günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlığını sağlayarak toplumsal rollerini yerine getirmesini sağlamaktır. Günlük yaşam aktivitelerine katılım sağlığı ve iyi olma halini doğrudan etkiler. Çocukluk çağı aktivitelerine katılım çocukların fiziksel, sosyal, kültürel, ekonomik ve kurumsal çevreler ile etkileşimini gerektirir veya düzenlemek için gerekli müdahaleler yapılır.

Kurumumuzda:
• Otizm
• Down sendromu
• Hiperaktivite Bozukluğu
• Dikkat Eksikliği
• Serebral palsi
• Bilişsel Bozukluklar
• Mental motor reterdasyon
• Gelişimsel Koordinasyon Bozuklukları
• Çeşitli genetik bozukluklar
gibi nörogelişimsel problemlere sahip çocuklar için duyu bütünleme terapisi, günlük yaşam aktiviteleri, akademik beceriler, ince ve kaba motor beceriler, görsel algı çalışmaları, denge ve koordinasyon çalışmaları, postüral kontrol ve fonksiyonel mobilite eğitimi, vücut farkındalığı eğitimi, problem çözme becerileri, kognitif rehabilitasyon alanlarında çalışmaktayız.

Duyu bütünleme terapisi için yapılandırılmış ortamlar ve kullanılan çeşitli materyaller gerekir. Kurumumuzda çalışmalarımız için duyu bütünlüğü odası ve multisensory karanlık oda gerekli yapılandırmalardan sonra hizmetinize açılmıştır.Daha fazla bilgi almak için kurumuzdaki ergoterapistle iletişime geçip ,bilgi alabilirsiniz.