Fizik tedavi nedir? Başlıca hareket sistemini ilgilendiren hastalıklara vücudun dışından uygulanan ancak eklem ve yumuşak dokuları etkileyebilen aletlerle tedavi etme yöntemi olarak tanımlanabilen fizik tedavinin amacı ise kişinin herhangi bir hastalık veya kaza sonucunda günlük yaşamını sürdürmesi için gerekli olan vücut fonksiyonlarının kaybolması veya azalması halinde; hastayı fizik tedavi, egzersiz, eğitim ve diğer tedavi tekniklerini kullanarak, mümkün olan en fonksiyonel düzeye getirmektir.Bunu yapan kişilere de fizyoterapist denmektedir.

Fizyoterapist kimdir?
Uzman hekimler tarafından belirlenmiş tanıya göre, yaralanma, hastalık, doğuştan gelen özür, hareket sistemi bozuklukları veya diğer durumlardan kaynaklanan ağrı ve fonksiyon bozukluklarında; kişilerin fonksiyonel limitasyonlarını, ağrıyı, özrü ve yetenekleri, alana özel ölçme, değerlendirme ve inceleme yöntemleri ile belirleyerek, fonksiyonun, fonksiyonel kapasitenin ve yaşam kalitesinin geliştirilmesine yönelik fizyoterapi ve rehabilitasyon program ve yaklaşımlarının, uygulanması ve sonuçlarının değerlendirilmesi konularında gerekli bilgi ve beceriyi kazanmış, mezuniyet sonrası eğitimler yada klinik çalışma ile özel ilgi alanlarında da faaliyet gösteren, mesleki özerkliğe sahip uzman sağlık personelidir.

Fizyoterapistler fiziksel iyilik halinin sağlanması ve fiziksel aktivite seviyesinin belirlenmesinde uzmanlaşmışlardır.
• Bireylerin aktif ve bağımsız bir hayat sürmesine engel olan fiziksel engeller,limitasyonlar ve noksanlıkları belirler ve bütün engellerle başa çıkmasını sağlarlar. Kişinin hareket etme potansiyelini arttırırlar.
• Dünya Sağlık Örgütü yılda 3.2 ölüme yol açan fiziksel inaktiviteyi küresel mortalitenin başlıca risk faktörlerinden biri olarak tanımladığında ve fiziksel aktivitenin bulaşıcı olmayan hastalıkları azalttığını açıkladığında ,fizyoterapi mesleğinin önemli bir rolü olduğu net olarak gösterilmiştir.

FİZYOTERAPİ UYGULAMALARI
Manuel/manipülatif fizyoterapi uygulamaları (eklem, yumuşak doku, mobilizasyon ve manipülasyonları, manuel lenf drenajı, terapatik masaj)
• Protez-ortez kullananlarda rehabilitasyon
• Terapatik egzersizler, nörofizyolojik yaklaşımlar (Proprioseptif Nöromusküler Fasilitasyon)
• Bantlama/bandaj uygulamaları
• Elektrofiziksel/elektromekanik ajanlar,
• Günlük yaşam aktiviteleri değerlendirme ve eğitimi
• Normal eklem hareketleri değerlendirmesi
• Alanla ilgili özel ölçme ve değerlendirme sistemlerinin kullanılması (kas kuvveti analizleri, izokinetik değerlendirme, yürüyüş analiz sistemleri..)..gibi mesleğe özgü yöntemlerin uygulanması,

Fizyoterapi ve Rehabilitasyonun en önemli komponenti EGZERSİZ dir.