Grup eğitimi; yaşları, eğitsel tanıları, gelişim seviyeleri, beceri düzeyleri ve davranış özellikleri bakımından birbirine yakın birden fazla bireyin sosyal becerilerinin gelişmesi, kazandığı olumlu davranışları pekiştirmesi amacıyla yapılan eğitimdir.

Kurumumuza kayıt yaptıran bireyler rehberlik ve araştırma merkezi tarafından verilen rapor dikkate alınarak değerlendirme kurulumuz tarafından uygulanan gelişim değerlendirme testleri sonucunda gelişim seviyeleri ve yaşları birbirine yakın bireyler belirlenerek uzman bir mesleki personel tarafından eğitime başlanır. Kurulumuz tarafından henüz grup eğitimine hazır olmadığı düşünülen bireyler daha sonra bireysel öğretmeniyle ve aileyle yapılan değerlendirmeler sonucunda grup eğitimine dahil edilir.

Grup eğitimindeki temel amaçlarımız bireylerin yönerge alma ve sıra alma davranışlarını kazandırmak, yaşıtlarıyla iletişim kurmalarını sağlamak, bir gruba dahil olma ve grupla birlikte hareket etme becerilerini geliştirmek, toplumsal kuralları öğrenmesini ve uygulamasına yardımcı olmak, sosyal davranışlar kazanmasını sağlamaktır. Özel eğitim de grup eğitimi en az bireysel eğitim kadar önemli bir yere sahiptir. Bireyler yaşıtlarıyla olan bir grup ortamında birçok beceriyi daha rahat ve daha hızlı öğrenirler. Grup eğitimi fiziksel, zihinsel, dil ve sosyal gelişimlerini besleyen eğitsel ve sosyal bir ortam sunar.