MERKEZİMİZDE PSİKOLOĞUMUZ NELER YAPAR?

Psikoloğumuz farklı terapi yöntemleri ve çalışma stratejileri kullanarak kurumumuzdan hizmet alan çocuk ve yetişkin bireylerin kendi yeteneklerini, ilgi alanlarını, iletişim becerilerini tanımlamalarına yardım eder, yaşadıkları toplumla ilgili farkındalıklarını arttırmak için çalışmalar yapar, hayatlarındaki sorunlarını çözmek için stratejiler geliştirmelerine yardım eder, yaşamları boyunca kullanabilecekleri olumlu kişilik özellikleri ve değerler kazanmaları için onlarla birlikte çalışır.

Bunların yanında, oluşmuş veya oluşmakta olan psikolojik rahatsızlıkları hakkında onlara rehberlik eder, danışmanlık hizmeti verir ve gerektiği noktada daha profesyonel yardım için gerekli makamlara yönlendirmelerini yapar.

Okula devam etmekte olan öğrencilerin kendi okullarıyla aralarındaki iletişimde bir bağ haline gelerek oluşabilecek sorunları önceden tespit edip üzerinde çalışır, öğretmenleriyle iş birliği yaparak öğrencinin en verimli haline gelmesini sağlar.

Sadece kurumdan faydalanan bireylere değil, onların yakın ailesine yönelik danışmanlık hizmeti verir, yardım almaları gereken durumlarda onlarla ilgilenir ve gerektiği durumlarda onları daha profesyonel yardım alabilmeleri için gerekli makamlara yönlendirir.

Aşağıda bulunan testlerin lisanslı uygulayıcısı olarak destek alan bireylere ve ailelerine bu testleri ücretsiz uygular, bu sayede daha bilimsel ve kalıcı veri elde eder. Bu testler sayesinde bireylerin dikkat seviyesi, IQ seviyeleri ve IQ seviyelerindeki gelişmeler, psikolojik durumları, yaşamsal geçmişleri, okul başarıları ve aile içi durumları hakkında bilgi sahibi olur ve bireylerin ilerlemeleri için gerekli olan çalışmaları uygulamaya sokabilir.

• AGTE Gelişim Envanteri
• Louisa Duss Psikanalitik Hikayeler Testi
• Beier Cümle Tamamlama Testi
• Arzu Listesi
• Coopersmith Benlik Saygısı Ölçeği
• Piers-Harris Çocuklar için Öz Kavram Ölçeği
• Aile Değerlendirme Ölçeği
• D2 Dikkat Testi
• Burdon Dikkat Testi
• Frankfurter Dikkat Testi
• Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi
• R. B. Cattell 2A Zeka Testi
• Gessell Gelişim Figürleri Testi
• Raven Progressive Matrisler Testi
• Şekil Örüntü IQ Testi
• Peabody Resim Kelime Eşleştirme Testi
• Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
• Sınav Kaygısı Ölçeği
• Conners Öğretmen Formu
• Goodenough-Harris Zeka Testi
• Porteus Testi
• Benton Görsel Bellek Testi
• Frostig Görsel Algı ve Dikkat Testi
• Gressel Gelişimsel Değerlendirme Testi