Sanat terapisi kurumumuzda sunulan eğitim ve rehabilitasyona ek olarak sunulan bir aktivitedir.

Sanat terapisinde doğrudan konuşmak zorunda kalınmaz. Sanat düşüncenin görsele dönüşüm aracı olur, terapi esnasında duygusal karmaşayı düzenler, insanları iyileştirir ve onarır.

Yetişkinlerde, üretmekten hoşlanan, ellerinin kirlenmesinden çekinmeyen, kendini keşfetmeyi isteyen, belki travma geçmişi olan ya da hayatla baş etme özelliğini geliştirmek isteyen, özgüven sahibi olmak isteyen, veya duygu iniş çıkışları yaşayan kişilere uygun olabilir. Çocuklarda ise; çekingenlik, utangaçlık, pasiflik, duyusal duyarlılık, dikkat zorluğu, kişisel iletişim sorunu, değişim ve adaptasyon sorunları yaşayan ya da travmatik olaylara maruz kalmış, gelişimsel ya da bilişsel gecikmeleri olan çocuklar sanat terapisine gelerek kendilerini geliştirebilir, organize olabilme ve düzenleme becerileriyle daha etkili iletişim kurabilme özelliklerini arttırabilirler. Sanat terapisi kişinin sözlü ifade de zorlanan veya kendini yeterince düzgün ifade edemediği durumlarda, düşüncelerini kelime, ellerini de ses gibi kullanarak önünde hazır bulunan materyalleri cümleye dönüştürmesine yardımcı olur. Kendisini bu şekilde ifade eden kişi kendisini ifade edebilme mutluluğundan dolayı, kendine güven duyar. Yapabilme düşüncesi harekete geçer. Özgüveni hareketlenir. Hayatta her insan özeldir ve kendine özgü düşünceleri vardır. Düşünceleri her insan farklı ifade eder ve anlaşılmasını ister. Karşısındaki kişi tarafından anlaşılan kişi mutlu olur. Yapabildiğini görmek, yaptıklarına anlam vermek kişinin normal bir birey gibi anlaşıldığını hissettirir. Ortaya koyduğu ürün kişinin zihninde yeni ifadeleri şekle dönüştürme isteğini tetikler. Özelikle kendini ifade edemeyen bireylerde kendini ifade edebilme başarısını tamamlar. Fiziksel olarak yeterli seviyede ellerini kullanmayan bireylerde basitten zora doğru bir yol izlenirse, fiziksel olarak da gelişme, başarı ve özgüven kazanılmasında fayda sağlayacaktır.

Sanat terapisinde özel eğitime ihtiyaç duyan bireyin ailesine de büyük sorumluluk düşmektedir. Özel eğitime ihtiyaç duyan birey ile birlikte ailesi de sanat terapisi almalıdır. Ailelerin de el sanatları, hobi gibi bir uğraşla ilgilenmesi, zihninin daha berrak olmasına yardımcı olacaktır. Rahatlayan düşünceler yeniden düzenlenip tekrardan kendini motive edecektir. Bu uğraşlar sonucunda kendinde yenilenme hissedecek ve enerji kazanacaktır.

Sanatla güzelleşen “bir dünya mutluluk“